Rada Rodziców

W Żłobku Miejskim nr 1 w Wągrowcu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do placówki.
Organizację i zakres działania Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.
W celu wspierania działalności żłobka Rada Rodziców może gromadzić fundusze z wpłat rodziców.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023 - 2024:

  • Przewodniczący: Paulina Nowicka
  • Zastępca: Jagoda Bejnarowicz
  • Skarbnik: Martyna Grela
  • Pozostali członkowie: Paulina Walkowiak i Paulina Wolter

Aktualności