Program Powszechnej Dwujęzyczności

Zasadniczym celem Programu Powszechnej Dwujęzyczności jest codzienne, kontekstowe osłuchiwanie dzieci z językiem angielskim w okresie szczególnej wrażliwości językowej (0-6) tak, żeby angielski nigdy nie stał się dla nich językiem obcym. W ten sposób właśnie dziecko naturalnie - czyli na tych samych zasadach jak pierwszy - nabywa drugi język. Dwujęzyczność to cel, który rozumiemy zarówno indywidualnie – jako inwestycję tu i teraz w rozwój każdego dziecka, jak i społecznie – jako nowej jakości fundament dla polskiej gospodarki, ekonomii i polityki społecznej.

Jakie korzyści daje dwujęzyczność?

  • Większe możliwości koncentracji i podzielności uwagi,
  • Lepszą pamięć (semantyczną i epizodyczną),
  • Lepsze wyniki w nauce,
  • Lepsze zdrowie (dwujęzyczność to także profilaktyka m.in. chorób neurologicznych),
  • Większe możliwości adaptacji społecznej i kulturowej,
  • Wyższą pozycję materialną i społeczną.

Program Powszechnej Dwujęzyczności wykorzystuje pierwszą na świecie, przełomową, ale jednocześnie najbardziej ze wszystkich naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego. Jest to specjalnie wykreowany świat bohaterów, piosenek, filmów animowanych oraz przygotowanych na tej podstawie zabaw językowo-muzyczno-ruchowych zarówno indywidualnych, jak i grupowych.

Autorką, kompozytorką i metodykiem jest brytyjska lingwistka Claire Selby, która stworzyła na potrzeby Programu Uniwersalny Kurs dla Żłobków i Przedszkoli.  Na drodze długoletnich badań i doświadczeń wypracowała unikalną metodę nauczania – Spiral Language System (SPIRAL = Sounds, Pictures, Interest, Repetition, Actions, Links). Wykorzystuje w niej naturalne dla wieku właściwości i mechanizmy przyswajania wiedzy i rozwijania umiejętności. Nauka tym systemem gwarantuje znakomite rezultaty – pozwala poznawać język poprzez zabawę w sposób możliwie najbardziej efektywny.

Warto podkreślić, iż Program skonstruowany jest tak, że zarówno rodzice w domu, jak i opiekunowie w żłobku, w początkowym etapie nauczania nie muszą znać angielskiego, żeby pomóc dzieciom w codziennych zajęciach; co więcej, mogą efektywnie, przez wspólną zabawę, uczyć się razem z nimi. Współpraca opiekunów i lektorów daje o wiele lepsze rezultaty, niż wyłącznie praca lektorów. Kontekstowe obcowanie dzieci z językiem w czasie codziennych zabaw w placówce oraz w domu utrwala materiał tak, że dzieci niemal natychmiast wykorzystują go czynnie w czasie spontanicznych zabaw - po prostu zwyczajnie posługują się nim.

Grafika infomująca o tym, że żłobek jest placówką partnerską programu Powszechnej Dwujęzyczności

Logo Yellow House English - partnera merytorycznego programu Powszechnej Dwujęzyczności

 

Więcej informacji:

www.dwujezycznedzieci.pl

www.bilingualfuture.com/pl/

www.youtube.com/DwujezyczneDzieci

Certyfikat przystąpienia żłobka do programu Powszechnej Dwujęzyczności na rok 2020

 

Certyfikat przystąpienia żłobka do programu Powszechnej Dwujęzyczności na rok 2021

Aktualności