Metody pracy

METODY I FORMY PRACY Z DZIEĆMI W NASZYM ŻŁOBKU

 

Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss

Wyróżnia ją fakt, iż każde dziecko może się świetnie bawić, wcielając się w rolę dyrygenta bądź członka orkiestry dętej, niezależnie od tego, czy jest uzdolnione muzycznie. Tutaj nie ma wyjątków, każdy maluch podczas zajęć może poczuć się jak muzyk lub tancerz. Dzieci dzięki temu poznają muzykę klasyczną w ciekawy dla nich sposób i nie zaznają nudy. Istotną cechą tej metody jest fakt, że nie zmuszamy nikogo do uczestnictwa w zabawie - obowiązuje zasada dobrowolności. Najważniejsze jest, by dzieci mogły doświadczać muzyki klasycznej „całym sobą”, poprzez ruch ciała w jej rytm, poprzez grę na instrumencie, wystukiwanie tempa bądź śpiew.

 

Metoda pedagogiki zabawy

 Metoda pedagogiki zabawy polega na wykorzystaniu w procesie dydaktyczno-wychowawczym różnych zabaw w celu integracji dzieci. W zajęciach tych obowiązują zasady dobrowolności
i unikania rywalizacji. W naszym żłobku poprzez zabawę, dzieci mają okazję do obserwacji i nauki, mogą oświadczyć wspaniałych wrażeń, emocji i uczuć. Zabawa to odzwierciedlenie charakteru, temperamentu i doświadczeń dzieci.

Metoda aktywizująca – stymulacje

Stymulacje to nic innego, jak naśladowanie rzeczywistości. Ideą stymulacji jest doskonalenie konkretnych umiejętności oraz uczenie się na błędach popełnionych w bezpiecznej stymulacji ćwiczeniowej. Tę metodę stosujemy zarówno w młodszej, jak i starszej grupie w naszej placówce. Pragniemy, aby nasze dzieci już od samego początku poprzez zabawę poznawały rzeczywistość, która otacza dorosły świat człowieka. Dla nas to ogromny krok w odpowiednim wspomaganiu rozwoju, a dla naszych podopiecznych to świetna zabawa, która przynosi wiele radości i uśmiechu, a także powoduje pozytywne spostrzeganie otaczającego nas świata i codziennych sytuacji. 

Metoda globalnego czytania Glenna Domana

Metoda Domana - to zabawa w czytanie. Jej podstawą jest pełna entuzjazmu i radości zabawa. Ważna jest też systematyczność, aby uzyskać jak największe efekty. Metoda polega na pokazywaniu dzieciom wyrazów napisanych dużą czcionką na dużych białych kartach. Jest 5 etapów nauki czytania według Domana. W naszym żłobku poprzestajemy na pierwszych dwóch, którymi są:

  • nauka pojedynczych wyrazów;
  • nauka wyrażeń dwuwyrazowych.

Wybraną pulę wyrazów powtarzamy trzy razy w ciągu dnia.

Bajkoterapia

Świat bajki pozwala dziecku na rozwijanie wyobraźni, poszerzanie wiedzy oraz słownictwa. Nasze dzieci lubią cykl książek ,,Kicia Kocia i Nunuś" autorstwa Anity Głowińskiej. Tematyka jest dobierana odpowiednio do wieku naszych podopiecznych. Opowiadania sprawiają, że dzieci zaczynają rozumieć świat, w którym żyją.

Metoda Klanzy

(pedagogika zabawy)

Metoda Klanzy uczy współdziałania w grupie, wyzwala aktywność, pobudza dzieci do ekspresji muzyczno-ruchowej, wykorzystując ruch, taniec i gest. Używamy chusty animacyjnej oraz przedmiotów, które sprzyjają dodatkowej zabawie i aktywizacji dzieci z Klanzą (między innymi piłek, balonów i piórek). Wspólna zabawa prowadzona według tej metody ułatwia dziecku wejście w grupę, poznanie otoczenia. Poprzez ćwiczenia muzyczno-ruchowe ułatwia się komunikację interpersonalną
i uatrakcyjnia zajęcia edukacyjne.

Metoda Montessori

Metoda Marii Montessori daje dzieciom możliwość rozwijania się we własnym, indywidualnym tempie we wszystkich dziedzinach. Na każdego malucha patrzy się jak na odrębną jednostkę, która zdobywa poszczególne umiejętności we własnym rytmie, dostosowanym do indywidualnych możliwości. W naszym żłobku dzieci szybko uczą się, że każda rzecz i czynność mają swoje miejsce. Zabawki/pomoce dydaktyczne trzeba odkładać na stanowisko, a w wyznaczonych momentach należy skupiać uwagę i zachowywać ciszę. Tutaj my, wychowawcy grup, staramy się wprowadzić lekcje ciszy, biorąc pod uwagę możliwości wiekowe i emocjonalne naszych podopiecznych. Posiadamy również pakiet odpowiednich akcesoriów i materiałów, które wykorzystujemy do zajęć z dziećmi (m. in. drewniane klocki, układanki, drewniany pojazd sensoryczny).