Rada Rodziców

W Żłobku Miejskim nr 1 w Wągrowcu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do placówki.
Organizację i zakres działania Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.
W celu wspierania działalności żłobka Rada Rodziców może gromadzić fundusze z wpłat rodziców.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022 - 2023:

  • Przewodniczący: Bartosz Bączkowski
  • Zastępca: Paulina Nowicka
  • Skarbnik: Martyna Grela

Aktualności