Strefa Rodzica

Żłobek funkcjonuje przez cały rok.

Zapewniamy opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka.

Aktualne informacje dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci umieszczane są na tablicach informacyjnych żłobka.

Wczytano wszystkie aktualności

Wystąpił nieznany problem. Przepraszamy