Nabór pracownika - INTENDENT

Żłobek Miejski nr 1 w Wągrowcu ogłasza nabór na stanowisko INTENDENT. Szczegóły na temat stanowiska oraz niezbędne dokumenty znajdą Państwo w załączonych do ogłoszenia plikach. 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją
„NABÓR - INTENDENT
ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W WĄGROWCU”
w siedzibie Żłobka Miejskiego nr 1 ul. Stanisława Mikołajczyka w terminie do dnia 2 czerwca 2023 r. do godz. 15.00.

Dokumenty do pobrania

Aktualności