Strefa Rodzica

Żłobek funkcjonuje przez cały rok od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
i trzytygodniowej przerwy wakacyjnej.

Dopuszcza się możliwość wprowadzenia dodatkowej przerwy na czas przeprowadzenia w Żłobku prac remontowych.

Zapewniamy opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka.

Aktualne informacje dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci umieszczane są na tablicach informacyjnych żłobka oraz w aplikacji 4Parents.

Wczytano wszystkie aktualności

Wystąpił nieznany problem. Przepraszamy