Przetwarzanie danych osobowych wychowanków żłobka

Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych osób fizycznych.

Spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanych dalej - RODO).

Działając na postawie wprowadzonych przepisów informujemy o procedurach i dokumentach stosowanych i obowiązujących w żłobku, dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych wychowanków żłobka.

Aktualności