WAŻNY KOMUNIKAT!

Zawieszenie świadczenia opieki żłobkowej

Na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69 z późń. zm.) oraz § 1 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2140) wraz z rekomendacją pana Burmistrza Jarosława Berendta mającą na celu minimalizację ryzyka epidemiologicznego wywołanego epidemią koronawirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę COVID-19 informuję, że świadczenie opieki żłobkowej w dniach 11 – 24.03. 2020 r. zostaje zawieszone.  

W związku z powyższym sekretariat będzie czynny w godzinach 8:00 – 12:00.

Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 1
Justyna Walkowiak

 

Edit: Zgodnie z poleceniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2020 roku świadczenie opieki żłobkowej zostaje zawieszone do odwołania.  

 

 

Edit 1:

Polecenie zmieniające polecenie Wojewody wielkopolskiego

Na podstawie polecenia zmieniającego polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2020 roku świadczenie opieki żłobkowej zostaje zawieszone do 25.03.2020 r.