WAŻNA INFORMACJA!

Zawieszenie świadczenia opieki żłobkowej

Na podstawie polecenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2020 roku (PS-XI.021.5.2020.10) w związku z przeciwdziałaniem COVID - 19 świadczenie opieki żłobkowej zostaje zawieszone w terminie
od 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

 

Dokumenty rekrutacyjne można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 12:00.

W związku z ogłoszeniem STANU EPIDEMII, prosimy o wrzucanie kopert do kartonu, który znajduje się za drzwiami.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

661 715 300

67 22 22 035

 

 

W PRZYPADKU REKRUTACJI POD UWAGĘ BĘDĄ BRANE WYŁĄCZNIE DOKUMENTY ZŁOŻONE W KOPERCIE.

NIE DOPUSZCZA SIĘ INNYCH FORM PRZEKAZANIA WNIOSKÓW.