Roczek Żłobka

Zdjęcie główne - Roczek Żłobka

W ostatnich dniach nasz Żłobek obchodził swoje pierwsze urodziny. Rocznica zbiegła się z dniem pożegnania pierwszych „absolwentów” placówki. Niestety ze względu na obecne okoliczności związane z wirusem COVID-19 nie mogliśmy hucznie świętować „roczku”.

Była to również okazja do podsumowania dotychczasowej pracy placówki. Przez miniony, pierwszy rok funkcjonowania, pod naszą opieką w żłobku przebywało 50 dzieci. Miały one zapewnione wyżywienie, gry i zabawy, a także lekcje angielskiego. Co ważne, podopieczni objęci byli unijnym projektem pn.  „Wągrowiecki żłobek – wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców miasta”, RPWP.06.04.01-30-0019/15. Dla dzieci z tych rodzin przewidziano możliwość bezpłatnego pobytu. Nad bezpieczeństwem podopiecznych czuwał wykwalifikowany zespół pod kierownictwem pani dyrektor Justyny Walkowiak.

Miniony rok był dla nas nie lada wyzwaniem, aby sprawnie uruchomić placówkę, przeprowadzić rekrutację i zapewnić dzieciom opiekę zbliżoną do warunków domowych. Jestem przekonana, że udało nam się pomyślnie zrealizować założenia. Świadczą o tym między innymi pozytywne opinie rodziców korzystających z naszych usług oraz długa lista kolejnych rodzin, które chciałyby pod naszą opieką pozostawić swoje dziecko.

 

Zapraszamy do obejrzenia najważniejszych wydarzeń w skrócie