REKRUTACJA

DOKUMENTY REKRUTACYJNE NALEŻY ZŁOŻYĆ
W ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE
Z DOPISKIEM
„DOKUMENTY REKRUTACYJNE”

 

UWAGA!!!

W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM EPIDEMII, PROSIMY O WRZUCANIE KOPERT DO KARTONU, KTÓRY ZNAJDUJE SIĘ ZA DRZWIAMI.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT POD NUMERAMI TELEFONÓW:

661 715 300

67 22 22 035

 

 

W PRZYPADKU REKRUTACJI POD UWAGĘ BĘDĄ BRANE WYŁĄCZNIE DOKUMENTY ZŁOŻONE W KOPERCIE.

NIE DOPUSZCZA SIĘ INNYCH FORM PRZEKAZANIA WNIOSKÓW.